|Hungary

Adatvédelmi nyilatkozat 

1. Alkalmazási terület

A Reverse Logistics GmbH („RLG” vagy „mi”) elkötelezett az Ön magánéletének és személyes adatainak védelme mellett. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk átfogóan tájékoztatni Önt arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. 
 
Ez az adatvédelmi szabályzat az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozik, amikor meglátogatja a https://www.rev-log.com weboldalunkat, amikor e-mailben, postai úton vagy telefonon kapcsolatba lép velünk, és amikor ezt követően szolgáltatásokat nyújtunk Önnek. 
 
 
2. Ki a felelős és kihez fordulhatok? 
 
A jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt személyes adatok feldolgozásáért a Reverse Logistics GmbH, Karl-Hammerschmidt-Straße 36, 85609 Dornach felelős. 
 
Adatvédelmi kérdésekben az alábbi irodához fordulhat: 
 
Reverse Logistics GmbH 
Karl-Hammerschmidt-Straße 36 
85609 Dornach 
Németország 
E-mail: datenschutz@rev-log.com 
 
A törvény arra kötelez minket, hogy adatvédelmi tisztviselőt nevezzünk ki. Ezért adatvédelmi kérdésekben az ER Secure GmbH adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat, aki az Ön kapcsolattartója: 
 
René Rautenberg 
ER Secure GmbH 
In der Knackenau 4 
82031 Grünwald 
E-mail: rene.rautenberg@er-secure.de 
 
3. Milyen adatokat dolgozunk fel Önről? 
 
A konkrét feldolgozási helyzetektől függően különböző személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel Önről. Az alábbiakban találja az adott feldolgozási helyzethez kapcsolódó adatok felsorolását: 
 
3.1 Milyen adatokat dolgozunk fel, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat? 
 
Ön alapvetően személyazonosságának felfedése nélkül is meglátogathatja weboldalunkat. Technikai okokból mégis feldolgozzuk többek között az Ön alábbi adatait: 
 
A megadott internetes oldalak használatára vonatkozó adatok (pl. használt böngésző, használt operációs rendszer, hivatkozó url, a szerverkérés időpontja, a letöltött tartalom, a használat időtartama); IP-cím; és egyéb, az előzőekhez hasonló technikai adatok. 
 
3.2 Milyen adatokat dolgozunk fel, amikor Ön kapcsolatba lép velünk? 
 
Kérésétől függően felveheti velünk a kapcsolatot a weboldalunkon keresztül a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével, e-mailben, telefonon vagy írásban. Amikor e-mailben, telefonon vagy postai úton lép kapcsolatba velünk, rendszeresen csak az Ön e-mail címét, telefonszámát, címét, cégét és a kapcsolatfelvétel során megadott egyéb adatait tároljuk és dolgozzuk fel. Amikor a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül kapcsolatba lép velünk, tároljuk az Ön nevét, cégét, címét, telefonszámát és e-mail címét, a megkeresésével kapcsolatos információkat és a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott egyéb megjegyzéseket. 
 
3.3 Milyen adatokat gyűjtünk, amikor feliratkozik hírlevelünkre? 
 
A weboldalunkon Ön önkéntesen feliratkozhat hírlevelünkre. Ehhez meg kell adnia az e-mail címét. Az Ön e-mail címét ebben az összefüggésben kizárólag hírlevelünk küldésére használjuk. A hírlevél küldése az Ön e-mail címe nélkül nem lehetséges. Ezen kívül begyűjtjük az Ön nevét, keresztnevét és cégét. Ezen adatok megadása önkéntes, és kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a hírlevélben személyesen meg tudjuk Önt szólítani. Annak ellenőrzésére, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, az úgynevezett „kettős megerősítési eljárást” alkalmazzuk. A hírlevélre való feliratkozás után először egy megerősítő e-mailt küldünk Önnek. Csak a mellékelt linkre való kattintás után vesszük fel az Ön e-mail címét a hírlevél-elosztó listánkra. 
 
4. Kitől gyűjtjük az Ön személyes adatait? 
 
Személyes adatokat elsősorban közvetlenül Öntől gyűjtünk, például amikor meglátogatja weboldalunkat vagy igénybe veszi a kínált szolgáltatásokat, például az e-mailes kapcsolatfelvétel lehetőségét. 
 
5. Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait? 
 
Személyes adatait kizárólag az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) és a szövetségi adatvédelmi törvény („BDSG”) követelményeinek megfelelően kezeljük. Bizonyos helyzetekben az Ön személyes adatait más jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján is feldolgozzuk. 
 
5.1 Szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából 
 
Az Ön személyes adatait szerződéses vagy kvázi szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy szerződés létrehozása érdekében dolgozzuk fel, például szolgáltatásaink nyújtása céljából, vagy amikor Ön kapcsolatba lép velünk. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a német GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 
 
5.2 Jogi kötelezettségeknek való megfelelés 
 
Amennyiben olyan jogi kötelezettségek vonatkoznak ránk, amelyeknek való megfeleléshez az Ön személyes adatainak feldolgozása szükséges, az Ön személyes adatait e jogi kötelezettségek alapján kezeljük. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a német GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 
 
5.3 Jogos érdekek miatt 
 
Az Ön személyes adatait jogos érdekeink védelme érdekében is kezeljük, kivéve, ha ezeket felülírják az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik az Ön személyes adatainak védelmét. 
 
Az egyedi esetekben meghozandó mérlegelési döntéstől függően rendszeresen feltételezzük, hogy az alábbi, nem kimerítően felsorolt adatkezelési helyzetekben jogos érdekeinket felülmúlják: 
 
weboldalunk meglátogatása; 
 
ajánlataink és szolgáltatásaink optimalizálása; 
 
weboldalunk használatának elemzése; 
 
informatikai rendszereink titkosságának és integritásának biztosítása; és 
 
együttműködés a kormányzati hatóságokkal. 
 
Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a német GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. 
 
5.4 Az Ön hozzájárulása alapján 
 
Ha Ön külön hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, akkor személyes adatait e hozzájárulás keretein belül és annak alapján kezeljük. A hozzájárulások vonatkozhatnak például hírlevelek küldésére. 
 
A hozzájárulás mindig önkéntes, és bármikor, indoklás nélkül visszavonható a jövőre nézve. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása nem jár semmilyen negatív következménnyel az Ön számára. 
 
Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a német GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. 
 
6. Kivel osztjuk meg az Ön adatait? 
 
Személyes adatait csak a következő esetekben osztjuk meg harmadik felekkel: 
 
6.1 A szerződés teljesítéséhez szükséges közzététel 
 
Az Ön személyes adatait a német GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítjuk harmadik félnek, amennyiben az adattovábbítás szerződés vagy szerződéshez hasonló jogviszony létesítéséhez, végrehajtásához vagy megszüntetéséhez szükséges. Ez a helyzet például a csomagküldő és szállítási szolgáltatók vagy a fizetési szolgáltatók esetében. 
 
6.2 Átadás a megrendelést feldolgozóknak 
 
Az Ön adatainak feldolgozására külső szolgáltatók is igénybe vehetők. Ha az Ön személyes adatait továbbítjuk, szerződésben biztosítjuk, hogy harmadik felek csak a mi megbízásunkból dolgozzák fel az adatokat. Az adatfeldolgozókat szerződéses kötelezettség is terheli, például az adatok törlésére vagy visszaadására a megbízás végén. 
 
6.3 Jogi kötelezettségek vagy jogos érdekek védelme miatti közzététel 
 
Amennyiben törvény, bírósági határozat vagy végrehajtható hatósági rendelkezés erre kötelez bennünket, az Ön személyes adatait átadjuk az ilyen információk átvételére jogosult szerveknek. Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben a német GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, ill. 6. cikk (1) bek. f) pontja. 
 
6.4 Egyéb továbbítások 
 
Amennyiben Ön külön hozzájáruló nyilatkozatot adott nekünk személyes adatainak felhasználásához és továbbításához, az Ön személyes adatai továbbíthatók az abban megnevezett címzetteknek. A weboldalainkon harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben személyes adatok néha továbbításra kerülhetnek harmadik felek részére. Ezen túlmenően személyes adatokat nem továbbítunk harmadik félnek, kivéve, ha az adattovábbításnak egyedi esetekben külön jogalapja van, és az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait nem írja felül. 
 
7. Továbbítjuk-e az Ön adatait harmadik országokba? 
 
Általános szabályként nem továbbítjuk az Ön személyes adatait az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, kivéve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban kifejezetten említett eseteket. 
 
8. Meddig tároljuk az Ön személyes adatait? 
 
Személyes adatait csak addig kezeljük és tároljuk, ameddig az adatkezelési céljainkhoz szükséges. 
 
Ha e-mail címét e-mail hírlevelünkhöz használjuk, az adatokat általában addig tároljuk, amíg le nem iratkozik hírlevelünkről. Ez nem érinti azt a jogi lehetőségünket, hogy ezeket az adatokat más célokra tároljuk, például egy feketelista vezetésére, amely biztosítja, hogy az e-mail címeket a leiratkozás után ne használjuk fel marketingcélokra. 
 
A tisztán technikai jellegű információkat legfeljebb hét napig tároljuk. 
 
Az internetes oldalaink használata és szolgáltatása keretében gyűjtött és tárolt adatokat kérésre bármikor, önállóan pedig rendszeresen, néhány napon belül töröljük, kivéve, ha egyedi esetekben – például kibertámadások esetén – különleges érdekünk fűződik a további tároláshoz. 
 
Amennyiben jogi tárolási és dokumentációs kötelezettségek vagy jogos érdekeink védelme miatt – például esetleges jogviták esetén – hosszabb tárolási időre van szükség, az Ön személyes adatait a fent említett időtartam lejárta után is tároljuk és feldolgozzuk. A szerződés vagy szerződésszerű kapcsolat teljes rendezésével, amennyire lehetséges, azonnal zároljuk az Ön személyes adatait a további feldolgozáshoz. 
 
Adatait a kapcsolatfelvételi megkereséssel összefüggésben általában csak a kapcsolatfelvételi megkeresés megválaszolásához szükséges ideig tároljuk. 
 
A végleges törlésre a törvényes tárolási és dokumentációs kötelezettségekből eredő, két és tíz év közötti, többek között a német adótörvénykönyvből vagy a német kereskedelmi törvénykönyvből eredő határidők lejárta után kerül sor. 
 
9. Az Ön jogai 
 
Az alábbiakban összefoglaljuk a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogait: 
 
9.1 Hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz való jog 
 
A GDPR 15. cikke értelmében hozzáférési joga van, amely lehetővé teszi, hogy megerősítést kérjen arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait. Ha ez a helyzet, joga van ahhoz, hogy átfogó tájékoztatást kérjen tőlünk ezekről a személyes adatokról. 
 
A német GDPR 16. cikke értelmében Ön kérheti az Önre vonatkozó helytelen adatok haladéktalan helyesbítését. 
 
A német GDPR 17. cikke értelmében Ön jogosult kérni személyes adatainak törlését, ha (i) az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték, (ii) Ön visszavonta a feldolgozáshoz adott hozzájárulását, (iii) Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és a további adatkezelésnek nincsenek kényszerítő erejű jogos indokai, (iv) az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a személyes adatok törlése az uniós jog vagy a ránk vonatkozó tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy (vi) a személyes adatokat a német GDPR 8. cikkének (1) bekezdése alapján kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték. 
 
A német GDPR 18. cikke értelmében Ön jogosult arra, hogy az alábbi feltételek mellett kérje az adatkezelés korlátozását. Ez a jog akkor áll fenn, ha (i) Ön vitatta személyes adatainak pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, (iii) az adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljaihoz, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen a német GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján, amíg még nem állapították meg, hogy az adatkezelésre olyan jogos indokaink vannak-e, amelyek elsőbbséget élveznek az Önével szemben. 
 
A német GDPR 19. cikke szerint Ön jogosult tájékoztatást kérni az adatok címzettjeiről, akiket értesítettek az Ön személyes adatainak helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról. 
 
A német GDPR 20. cikke szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, egységes és géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 
Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása vagy továbbítása az Ön által megadott hozzájáruláson alapul, Ön ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. 
 
Önnek joga van továbbá panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz az adatainak feldolgozása vagy az Ön által gyakorolt jogok valamelyikével kapcsolatban hozott döntésünk ellen. Az RLG-ért a Bajor Állami Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach felelős. 
 
9.2 Kapcsolat 
 
A 9.1. pontban felsorolt jogainak érvényesítése érdekében a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül nem hivatalos úton, postai úton, faxon vagy e-mailben léphet kapcsolatba velünk. 
 
9.3 A KIFOGÁSOLÁS JOGA A NÉMET GDPR 21. CIKKE SZERINT 
 
9.3.1 Tiltakozás az Ön különleges helyzetére hivatkozva 
 
A német GDPR 21. cikke (1) bek. értelmében Ön bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból történő kezelése ellen, amennyiben az ilyen adatkezelésre jogos érdekeink miatt kerül sor, beleértve az ezen alapuló profilalkotást is (pl. hitelbírálat céljából). Ezután nem kerül sor az Ön személyes adatainak további feldolgozására, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy a feldolgozásnak olyan kényszerítő erejű jogos okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. 
 
9.3.2 Tiltakozás a közvetlen reklámozás ellen 
 
A német GDPR 21. cikke (2) bek. értelmében Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználása ellen. ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. ha Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozás ellen, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait ilyen célból. 
 
9.3.3 Kapcsolatfelvételi lehetőség 
 
Tiltakozását formanyomtatvány nélkül, postai úton, faxon vagy e-mailben is kifejezheti a következő címre küldött levélben: 
 
Reverse Logistics GmbH 
Karl-Hammerschmidt-Straße 36 
85609 Dornach 
Németország 
 
E-mail: datenschutz@rev-log.com 
 
10. Köteles-e Ön személyes adatokat szolgáltatni? 
 
A weboldalunk használata során sem szerződéses, sem jogi kötelezettség nem terheli Önt személyes adatainak megadására. Ha azonban kapcsolatba kíván lépni velünk, vagy igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat, bizonyos adatokra szükség lehet ahhoz, hogy kérését feldolgozhassuk. 
 
11. A feldolgozás automatizált döntéshozatalon vagy profilalkotáson alapul? 
 
Önnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki a kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés hatálya alá, ideértve a profilalkotást is, amennyiben a döntés nem szükséges a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, nem írják elő kötelező jogi rendelkezések, vagy nem az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
Az RLG nem alkalmaz automatizált döntéshozatali módszereket, ideértve a profilalkotást is, kivéve, ha erről kifejezetten tájékoztattuk Önt. 
 
12. Műszaki óvintézkedések 
 
Biztonsági okokból és az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében SSL vagy TLS titkosítást használunk. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról. 
 
Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni. 
 
 
 
Állapot: 2021. június 

 

menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram